ترمینال مخابراتی تلفن

ترمینال مخابراتی تلفن در زمینهٔ مخابرات، ترمینال وسیله‌ای است جهت ارتباط از طریق یک خط. تلفن، دورنگار، و تجهیزات شبکه مانند ...

ادامه مطلب